Seismisk händelse i Kiruna 22 juli 2015

22 juli 2015

Seismisk händelse i Kirunagruvan den 22 juli.

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan den 22 juli med magnitud 1,8 på den lokala skalan. Händelsen inträffade kl. 04:15 och högsta vibration uppmättes till 0,6 mm/s.