Seismisk händelse i Sjömalmen i Kiruna den 31 oktober

31 oktober 2017

En seismisk händelse skedde klockan 13.39 den 31 oktober i Sjömalmens hängvägg på 883 metersnivån i Kiruna med koordinaterna X6340 och Y1331. Magnituden uppmättes till 1,5 på den lokala skalan. Inga skador på berget har rapporterats. Ingen vibration har uppmätts på någon vibrationsmätare.