Seismisk händelse i Malmberget 21 november 2017

21 november 2017

En seismisk händelse inträffade klockan 02:07:30 tisdag 21 november, händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzsköld med en magnitud på 1,4 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 773 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Konsum Mbgt – T med 3,55mm/s.