Seismisk händelse i Malmberget 26 juni 2020

26 juni 2020

En seismisk händelse med en magnitud på 1,6 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen skedde kl. 14:49:24 den 26 juni och har lokaliserats till Printzsköld produktionsområde – 993 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4 B-T: 1,40 mm/s. Området är utrymt.

Vibrationsmätare som visar mm/s

Kaptensvägen 4B-T 1,40
Södra Kungsallén 10-T 1,05
Furuvägen 16-T 1,00
Järnvägsgatan 19-T 0,85
Sveavägen 7-L 0,85
Lövberga-T 0,80
Barongatan 20-L 0,55
Malmstavägen 11-T 0,55
Eriksgatan 14-T 0,50