Seismisk händelse i Malmberget 11 november 2010

11 november 2010

En seismisk händelse med lokala magnituden 1,5 inträffade 2010-11-10 kl. 23:30:57 i malmkroppen Printzsköld. Händelsen lokaliserades till liggväggen på nivå 748 m. Ingen produktion förekommer i området, närmast aktiva produktionsnivå är 895 m. Inga skador rapporterade.