Seismisk händelse i Malmberget 31 maj 2015

31 maj 2015

​En seismisk händelse i malmkroppen Parta kl 12.58 har rapporterats. Händelsen inträffade i hängväggen på 813 meters avvägning. Den har en magnitud på 1,9 på den lokala skalan. Högsta vibration som har uppmätts är 7,9 mm/s vid Murgatan 1-T. Sveavägen 7-T uppmättes till. 4,75 mm/s. Bergmekaniker har inspekterat närliggande område och inga skador har rapporterats.

​En seismisk händelse i malmkroppen Parta kl 12.58 har rapporterats.

Händelsen inträffade i hängväggen på 813 meters avvägning. Den har en magnitud på 1,9 på den lokala skalan. Högsta vibration som har uppmätts är 7,9 mm/s vid Murgatan 1-T. Bergmekaniker har inspekterat närliggande område och inga skador har rapporterats.