Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 4 mars 2019

4 mars 2019

​En seismisk händelse i Malmberget inträffade den 4 mars kl 12:40. Händelsen lokaliserades till Printzskölds hängvägg på 645 meters avvägning och uppmätte en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,7.

​Högsta uppmätta vibration i samhället var 4,00 mm/s på Konsum Malmberget.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: