Seismisk händelse i Malmberget 27 november 2013

27 november 2013

En kraftig seismisk händelse inträffade i Malmbergsgruvan på onsdagens morgon klockan 03:52.

En kraftig seismisk händelse inträffade i Malmbergsgruvan på onsdagens morgon klockan 03:52.Händelsen kändes av i hela samhället. Prieliminärt är händelsen lokaliserad till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 695 meters avvägning.

Händelsens magnitud var 2,1 på den lokala skalan. Närliggande produktionsområden och anläggningar har besiktats, inga skador har observerats.