Seismisk händelse i Malmberget 14 januari 2016

14 januari 2016

Klockan 23:17 den 13/1 inträffade en seismisk händelse med magnitud 2,0 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 604 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Barongatan 20-T: 2,65 mm/s.

Klockan 23:17 den 13/1 inträffade en seismisk händelse med magnitud 2,0 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 604 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Barongatan 20-T: 2,65 mm/s.