Seismisk händelse i Malmberget(12)

1 oktober 2012

En seismisk händelse inträffade kl 13:21 på söndagen i Malmberget.

En seismisk händelse inträffade klockan 13:21 på söndagen i Malmberget.Händelsen har lokaliserats till malmkroppen Alliansens hängvägg på nivå 776 m.

Magnituden på den lokala skalan uppmättes till 2,2 med det regionala 1 Hz-systemet.Händelsen kändes av både i samhället och i gruvan. Bergmekaniker har inspekteratområdena närmast händelsen utan att finna några skador.

 Här kan du läsa om varför LKAB har en lokal magnitudskala.

Här kan du läsa mer om seismiska händelser.