Seismisk händelse i Malmberget den 8 oktober 2015

8 oktober 2015

Klockan 11:12 den 8 oktober inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,7 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Alliansens hängvägg på 1060 meters avvägning.

Klockan 11:12 den 8 oktober inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,7 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Alliansens hängvägg på 1 060 meters avvägning.

Högsta uppmätta vibration: Furuvägen 16: 0,85 mm/s. Inga skador rapporterade från gruvan.