Seismisk händelse i Malmberget 8 mars 2020

8 mars 2020

En seismisk händelse inträffade söndag den 8 mars kl 18:10 i Printzskölds hängvägg på nivå 510 meters avvägning med en magnitud på 1,6 på den lokala skalan.

Högsta vibration uppmättes på Furuvägen 16 med 2,25 mm/s.

Utslag på övriga vibrationsmätare i samhället: