Seismisk händelse i Malmberget 5 augusti 2019

5 augusti 2019

En seismisk händelse har registrerats klockan 18:21:58 den 5 augusti i malmkroppen Printzskölds hängvägg. Händelsen inträffade på 610 meters avvägning och uppmättes till magnitud 1,5.

Största vibration Konsum Mbgt – T 3,15 mm/s

Övriga mätpunkter Maxvärde EnhetKonsum Mbgt – T 3,15 mm/sKaptensvägen 4 B – T 2,70 mm/sNorra Kungsallén 15 – T 2,20 mm/sJärnvägsgatan 19 – L 2,20 mm/sBarongatan 20 – T 2,05 mm/sLövberga – T 1.00 mm/sPuoitakvägen 6 – L 0,90 mm/sFuruvägen 16 – T 0,80 mm/sSveavägen 7 – L 0,75 mm/s