Seismisk händelse i Malmberget 5 april 2018

5 april 2018

En seismisk händelse har inträffat i malmkroppen Fabians hängvägg. Händelsen skedde den 5 april kl. 02.13 på 580 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 0,90 enligt den lokala skalan.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 3,04 mm/s på Norra Kungsallén 15 – T.

Utslag på övriga vibrationsmätare: