Seismisk händelse i Malmberget 4 juli 2017

4 juli 2017

​En seismisk händelse inträffade klockan 11:50 tisdag 4 juli. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzsköld med en magnitud på 1,3 på den lokala skalan och inträffade på 951-metersnivån.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Konsum Mbgt med 1,65mm/s.

Mätpunkter:

Konsum Mbgt, 1,65 mm/s

Kaptensvägen 4, 1,55 mm/s

Sveavägen 7, 1,25 mm/s

Furuvägen 16, 1,2 mm/s

Malmstavägen 11, 0,8 mm/s

Järnvägsgatan 19, 0,7 mm/s

Malmstaskolan, 0,55 mm/s