Seismisk händelse i Malmberget den 4 juli

4 juli 2017

​En seismisk händelse inträffade klockan 11:50 tisdag 4 juli. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzsköld med en magnitud på 1,3 på den lokala skalan och inträffade på 951-metersnivån. Högsta vibration i samhället uppmättes på Konsum Mbgt med 1,65mm/s. Mätpunkter: Konsum Mbgt, 1,65 mm/s Kaptensvägen 4, 1,55 mm/s Sveavägen 7, 1,25 mm/s Furuvägen 16, 1,2 mm/s Malmstavägen 11, 0,8 mm/s Järnvägsgatan 19, 0,7 mm/s Malmstaskolan, 0,55 mm/s