Seismisk händelse i Malmberget den 4 december (uppdaterad)

4 december 2017

En seismisk händelse skedde i Fabian hängvägg på 1 206 meters avvägning klockan 18.08 den 4 december. Preliminär magnitud beräknades till 1,16 på den lokala skalan.Högsta vibration i samhället uppmättes på Sveavägen med 2.01 mm/s.

Följande vibrationer uppmättes: