Seismisk händelse i Malmberget 31 mars 2018

1 april 2018

En seismisk händelse har inträffat i malmkroppen Fabians hängvägg. Händelsen skedde den 31 mars kl 20:34 på 597 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 1,1 enligt den lokala skalan.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 4,30 mm/s på Norra Kungsallén 15 – T.

Utslag på övriga vibrationsmätare: