Seismisk händelse i Malmberget 29 januari 2019

30 januari 2019

En seismisk händelse inträffade tisdagen den 29 januari i malmkroppen Printzsköld.

Klockan 21:55:55 inträffade en seismisk händelse på 433 meters avvägning.

Den preliminära magnituden uppgick till 1,6 på den lokala skalan.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16 – L 1,65 mm/s.