Seismisk händelse i Malmberget 29 april 2016

29 april 2016

En seismisk händelse inträffade i Printzskölds hängvägg på 599 meters avvägning klockan 03.19 den 29 april. ​Händelsen uppmättes till 2,2 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 6,0 mm på Kaptensvägen 4.

En seismisk händelse inträffade i Printzskölds hängvägg på 599 meters avvägning  klockan 03.19 den 29 april. ​Händelsen uppmättes till 2,2 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 6,0 mm på Kaptensvägen 4.

Inga skador har rapporterats från gruvan. Fortsatt kontroll av seismisk aktivitet sker.