Seismisk händelse i Malmberget den 29 april

29 april 2016

En seismisk händelse inträffade i Printzskölds hängvägg på 599 meters avvägning klockan 03.19 den 29 april. ​Händelsen uppmättes till 2,2 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 6,0 mm på Kaptensvägen 4.

En seismisk händelse inträffade i Printzskölds hängvägg på 599 meters avvägning  klockan 03.19 den 29 april. ​Händelsen uppmättes till 2,2 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration var 6,0 mm på Kaptensvägen 4.

Inga skador har rapporterats från gruvan. Fortsatt kontroll av seismisk aktivitet sker.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.