Seismisk händelse i Malmberget 28 juni 2019

28 juni 2019

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,3 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 00:20 den 28 juni och har preliminärt lokaliserats till Printzskölds hängvägg på -702 meters avvägning. Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B till 3,7 mm/s