Seismisk händelse i Malmberget 28 juli 2016

28 juli 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 00:39:42 den 28 juli 2016 i Malmberget.

En seismisk händelse inträffade klockan 00:39:42 den 28 juli 2016 i Malmberget.

Händelsen är lokaliserad till Kaptens hängvägg på 313 meters avvägningsnivå. Magnituden uppmättes till 1,7 på den lokala skalan. Högsta vibration i samhället 30,5mm/s, Hertiggatan 18.