Seismisk händelse i Malmberget den 28 augusti

28 augusti 2020

En seismisk händelse inträffade fredagen den 28 augusti klockan 05:20. Händelsen lokaliserades till Alliansens liggvägg på 604 meters avvägning. Den preliminära magnituden på händelsen uppgick till 1,56.

Utslag på fast installerade vibrationsmätare: