Seismisk händelse i Malmberget 28 januari 2023

28 januari 2023

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen skedde lördagen den 28 januari klockan 06:53:41 och har preliminärt lokaliserats till malmkroppen Fabians Hängvägg på 1077 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Österlångvägen 109 – T 8,90 mm/s. 

Utslag på fasta vibrationsmätare