Seismisk händelse i Malmberget den 27 april 2024

27 april 2024

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,67, efter omprocessering, enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. 

Händelsen skedde klockan 14.32 idag, den 27 april, och har lokaliserats till Printzskölds produktionsområde på -1 005 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället: