Seismisk händelse i Malmberget den 26 januari 2024

26 januari 2024

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde klockan 20:22 i dag, den 26 januari, och har lokaliserats till malmkroppen Printzsköld hängvägg på -804 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället uppmättes på G:a Malmstaskolan-L: 1,5 mm/s.