Seismisk händelse i Malmberget 25 september 2015

25 september 2015

Klockan 21:22 den 25/9 inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,9 i Printzsköld hängvägg, nivå 659. Högsta uppmätta vibration i samhället, Furuvägen 16-T 4,2 mm/s.

Klockan 21:22 den 25/9 inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,9 i Printzsköld hängvägg, nivå 659. Högsta uppmätta vibration i samhället, Furuvägen 16-T 4,2 mm/s.