Seismisk händelse i Malmberget den 25 maj

25 maj 2020

En seismisk händelse inträffade 25 maj kl 18.44 i malmbergsgruvan. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Partas hängvägg på -653 meters avvägning och hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 0,6.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16: 2,5 mm/s.

Utslag på övriga vibrationsmätare: