Seismisk händelse i Malmberget 23 januari 2018

23 januari 2018

En seismisk händelse inträffade klockan 08:19:12 tisdagen den 23 januari. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Fabian med preliminär magnitud 0,9 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 589 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Hertiggatan 18 – T  3,45mm/s.

Utslag på övriga fast installerade vibrationmätare: