Seismisk händelse i Malmberget den 23 februari

23 februari 2018

Händelsen inträffade klockan 09:31 i Fabian hängvägg på 576 meters avvägning. Lokal magnitud enligt den lokala skalan beräknades till 1,4. Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,55 mm/s på Furuvägen 16-V.

Utslag på övriga fast installerade vibrationmätare:

Läs mer om seismiska händelser. 

Såhär bevakar LKAB den seismiska aktiviteten.