Seismisk händelse i Malmberget 23 februari 2018

23 februari 2018

Händelsen inträffade klockan 09:31 i Fabian hängvägg på 576 meters avvägning. Lokal magnitud enligt den lokala skalan beräknades till 1,4. Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,55 mm/s på Furuvägen 16-V.

Utslag på övriga fast installerade vibrationmätare: