Seismisk händelse i Malmberget 22 februari 2018

23 februari 2018

Händelsen inträffade klockan 22:38 i Fabian hängvägg på 941 meters avvägning. Lokal magnitud enligt den lokala skalan beräknades till 1,5. Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,85 mm/s på Hertiggatan 18-L.

Utslag på övriga fast installerade vibrationmätare: