Seismisk händelse i Malmberget den 22 februari

23 februari 2018

Händelsen inträffade klockan 22:38 i Fabian hängvägg på 941 meters avvägning. Lokal magnitud enligt den lokala skalan beräknades till 1,5. Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,85 mm/s på Hertiggatan 18-L.

Utslag på övriga fast installerade vibrationmätare:

Läs mer om seismiska händelser. 

Såhär bevakar LKAB den seismiska aktiviteten.