Seismisk händelse i Malmberget 22 augusti 2018

22 augusti 2018

En seismisk händelse inträffade i Malmberget onsdag 22 augusti.

​Händelsen inträffade klockan 14.05 på 645 meters avvägning i malmkroppen Prinzskölds hängvägg med en magnitud på 2,0 på den lokala skalan. Inga skador har rapporterats från gruvan. Högsta uppmätta vibration ovan jord var 6,7 mm per sekund på Kaptensvägen 4B.