Seismisk händelse i Malmberget 19 juni 2019

19 juni 2019

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,39 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. ​Händelsen skedde kl. 08:30 den 19 juni och lokaliserades till Printzskölds hängvägg på -678 meters avvägning. Högsta vibrationen i samhället uppmättes vid Konsum Mbgt-V till 3,2 mm/s ​

Uppmätta vibrationer i samhället:
Konsum Mbgt-V 3,2 mm/sNorra Kungsallén 15-T 2,05 mm/sKaptensvägen 4 B-T 1,85 mm/sJärnvägsgatan 19-L 1,45 mm/sPuoitakvägen 6-L 1,20 mm/sLövberga-T 0,80 mm/sBarongatan 20-T 0,55 mm/s