Seismisk händelse i Malmberget den 18 september 2017

18 september 2017

En seismisk händelse inträffade klockan 10:47:55 måndag 18 september, händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzsköld med en magnitud på 1,5 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 516 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Järnvägsgatan 19 – L med 2,3mm/s

Mätpunkt Maxvärde Enhet

Järnvägsgatan 19 2,3 mm/s

Kaptensvägen 4B 2,25 mm/s

Konsum Mbgt 2 mm/s

Hermelinsbacken 7 1,2 mm/s

Lövberga 0,9 mm/s

Furuvägen 16 0,9 mm/s

Hertiggatan 18 0,7 mm/s

Barongatan 20 0,65 mm/s

Sveavägen 7 0,6 mm/s

Malmstavägen 11 0,45 mm/s