Seismisk händelse i Malmberget 13 oktober 2017

13 oktober 2017

En seismisk händelse inträffade klockan 07:19 den 13 oktober i Printzsköld malmkropp. Händelsen inträffade på 879 meters avvägning och hade en magnitud på 1,2 enligt den lokala skalan. Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Sveavägen 7-L till 2,5 mm/s.

Mätpunkter (mm/s):
Sveavägen 2,5
Kaptensvägen 2,10
Konsum Mbgt 1,95
Furuvägen 1,65
Hertiggatan 1,2
Barongatan 1,2
Malmstavägen 1,15
Järnvägsgatan 1,05
Murgatan 0,85
G:a Malmstaskolan 0,8
Lövberga 0,7
Hermelinsbacken 0,5