Seismisk händelse i Malmberget 10 mars 2019

10 mars 2019

En seismisk händelse med magnitud på 1,4 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 09:08 den 10 mars och har lokaliserats till Gunilla hängvägg vid 750 meters avvägning. Hösta vibration i samhället uppmättes vid Konsum Mbgt: 3,05 mm/s.

Mätpunkter i samhället:

Konsum Mbgt: 3,05 mm/sKaptensvägen 4B: 2,35 mm/sNorra Kungsallén 15: 1,70 mm/sJärnvägsgatan 19: 1,00 mm/sLövberga: 0,75 mm/sPuoitakvägen 6: 0,65 mm/sBarongatan 20: 0,50 mm/sSveavägen 7: 0,45 mm/s