Seismisk händelse i Malmberget den 10 januari

10 januari 2016

En seismisk händelse inträffade i Malmberget söndagen den 10 januari kl. 12:03. Händelsen inträffade i Fabian hängvägg på 200 meters avvägning. Lokal magnitud beräknas till 0,9.

En seismisk händelse inträffade i Malmberget söndagen den 10 januari kl. 12:03.Händelsen inträffade i Fabian hängvägg på 200 meters avvägning.Lokal magnitud beräknas till 0,9.

En seismisk händelse inträffade i Malmberget söndagen den 10 januari kl. 12:03.Händelsen inträffade i Fabian hängvägg på 200 meters avvägning.Lokal magnitud beräknas till 0,9. Högsta vibration i samhället uppmättes på Murgatan 1,  till  5,15 mm/s.