Seismisk händelse i Malmberget 1 oktober 2015

1 oktober 2015

​Klockan 12:19 den 1 oktober inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,7 på den lokala skalan. Händelsen har lokaliserats till Printzsköld hängvägg, nivå 650.

Klockan 12:19 den 1 oktober inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,7 på den lokala skalan. Händelsen har lokaliserats till Printzsköld hängvägg, nivå 650. 

Högsta uppmätta vibration i samhället, Furuvägen 16: 1,98 mm/s.

Det råder för närvarande förhöjd seismisk aktivitet i området.