Seismisk händelse i Malmberget

22 oktober 2018

En seismisk händelse inträffade klockan 09:09 den 22 oktober.Händelsen lokaliserades till Printzsköld hängvägg och magnituden beräknades till 1.8 på den lokala skalan. Högsta vibration i samhället uppmättes till 2,45 mm/s vid Konsum Mbgt – L.

Övriga vibrationsmätare i samhället:

Läs mer om hur bevakningen av seismiska händelser går till

Om den lokala skalan

Hur uppstår seismiska händelser