Seismisk händelse i Malmberget 22 oktober 2018

22 oktober 2018

En seismisk händelse inträffade klockan 09:09 den 22 oktober.Händelsen lokaliserades till Printzsköld hängvägg och magnituden beräknades till 1.8 på den lokala skalan. Högsta vibration i samhället uppmättes till 2,45 mm/s vid Konsum Mbgt – L.

Övriga vibrationsmätare i samhället: