Seismisk händelse i Malmberget 9 januari 2021

9 januari 2021

En seismisk händelse inträffade lördagen den 9 januari klockan 17:18 i Malmbergsgruvan, i Östra Dennewitz hängvägg.  

Besiktning av området pågår men den preliminära magnituden uppgår till 1,5 på den lokala skalan. Händelsen är lokaliserad till 1003 meters avvägning och högsta vibration i samhället är uppmätt på Furuvägen, 1,95 mm/s. 

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: