Seismisk händelse i Malmberget 9 december 2021

9 december 2021

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,1 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade kl. 16:46 den 9 december och har lokaliserats till Printzskölds hängvägg på 874 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B-T: 3,10 mm/s.

 

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: