Seismisk händelse i Malmberget 9 april 2019

9 april 2019

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. ​Händelsen skedde kl. 15:45 den 9 april och har preliminärt lokaliserats till Dennewitz hängvägg på – 1065 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16- L: 2,1 mm/s. Händelsen har känts av i gruvan av flertalet personer. Bergmekaniker har besiktat av närliggande områden, och inga skador har konstaterats.