Seismisk händelse i Malmberget 8 oktober 2020

8 oktober 2020

En seismisk händelse inträffade i Malmberget kl.01.05 den 8 oktober med en preliminär lokal magnitud på 1,5.

Händelsen lokaliserades till Kaptensgropen på nivå 397 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16 till 1,65 mm/s.

Utslag på övriga vibrationsmätare i samhället: