Seismisk händelse i Malmberget 8 november 2021

8 november 2021

En seismisk händelse inträffade klockan 15:56 i Malmbergsgruvan. Händelsens preliminära magnitud är uppmätt till 1,65 på den lokala skalan.     

​Händelsen är lokaliserad till Hoppets hängvägg på 1079 meters avvägning. Högsta vibration i samhället är registrerad på Sveavägen 7, 1,45 mm/s. 

Utslag på fast installerade vibrationsmätare: