Seismisk händelse i Malmberget 8 mars 2023

8 mars 2023

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,1 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde 2023-03-08 Kl:15:22:50 och har preliminärt lokaliserats till Parta Hängvägg på – 978 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Österlångvägen 109 – L 5,10 mm/s.

Utslag på övriga mätare:

Malmstavägen 11 – L 4,25 mm/s
Österlångvägen 109 – T 3,0 mms/s
G:a Malmstaskolan – L 2,25 mms/s
Österlångvägen 109 – V 1,95 mm/s
Malmstavägen 11 – T 1,2 mm/s
G:a Malmstaskolan – V 1,1 mm/s
Malmstvägen 11 – V 0,85 mm/s
Järnvägsgatan 19 – T 0,75 mm/s
G:a Malmstaskolan – T 0,6 mm/s
Västra Gränsgatan 7 – T 0,45 mm/s
Järnvägsgatan 19 – V 0,3 mm/s
Västra Gränsgatan 7 – L 0,15 mm/s
Västra Gränsgatan 7 – V 0,1 mm/s