Seismisk händelse i Malmberget 8 maj 2020

8 maj 2020

En seismisk händelse med magnitud 1,1 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 05:26 den 8 maj och har lokaliserats till Printzsköld hängvägg på – 660 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B – V: 1,85 mm/s

Mätpunkt                                    Maxvärde         Enhet

Kaptensvägen 4 B-V                 1,85                   mm/s

Järnvägsgatan 19-V                 1,50                   mm/s

Södra Kungsallén 10-V             0,80                  mm/s

Barongatan 20-L                       0,65                  mm/s

Lövberga-T                                 0,65                  mm/s

Gällivarevägen 36-T                  0,55                  mm/s