Seismisk händelse i Malmberget 8 januari 2023

8 januari 2023

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde 2023-01-08 klockan 12:05:36 och har preliminärt lokaliserats till malmkroppen Partas hängvägg på 870 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Österlångvägen 109 T till 2,90 mm/s.

Österlångvägen 109-T2,90mm/s
Malmstavägen 11-L1,70mm/s
G:a Malmstaskolan-V1,05mm/s
Västra Gränsgatan 7-T0,50mm/s
Gällivarevägen 36-V0,45mm/s
Södra Kungsallén 10-T0,40mm/s
Regnstigen 2-T0,40mm/s