Seismisk händelse i Malmberget 8 januari 2018

8 januari 2018

En seismisk händelse inträffade i malmbergsgruvan under måndagen den 8 januari klockan 11:57. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Fabian, i takskivan på nivå 258 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället var på Hertiggatan 18 och uppmättes till 3,15 mm/s.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: