Seismisk händelse i Malmberget 8 april 2019

8 april 2019

En seismisk händelse inträffade i Malmberget den 8 april kl. 13:55. Händelsen, med magnitud om 1,25 på den lokala skalan, inträffade i Printzskölds hängvägg på avvägningsnivå 765 meter. Högsta uppmätta utslag på vibrationsmätare i samhället var 2,45 mm/s vid Kapensvägen 4B-T.

Övriga utslag på vibrationsmätare: