Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 25 april 2019

25 april 2019

Klockan 16.16 uppmättes en händelse med magnituden 1,52. Händelsen lokaliserades till Printzsköld hängvägg på 764 meters avvägning.

Uppmätta vibrationer (mm/s) i samhället kl 16.16:

Kaptensvägen 4 B-T: 2,55Konsum Mbgt-T: 2,25Norra Kungsallén 15-T: 1,50

Järnvägsgatan 19-L: 1,25Lövberga-L: 1,05Puoitakvägen 6-V: 0,75Barongatan 20-T: 0,70Furuvägen 16-L: 0,45