Seismisk händelse i Malmberget 7 september 2019

7 september 2019

En seismisk händelse inträffade i malmbergsgruvan lördag 7 september kl 20:30. Händelsen lokaliserades till Printzskölds hängvägg på 738 meters avvägning och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 1,9.​

​Högsta uppmätta vibration i samhället var 4,6 mm/s vid Konsum Malmberget – V.

Övriga utslag på vibrationsmätare: